Žuti koprivić (Celtis tournefortii lam.) u Dubi na Pelješcu / M. Anić