Istraživanje krša u zapadnom Žumberku u 1966. godini / M. Herak