Igor Kuljerić (1938.-2006.) : [nekrolog] / Nikša Gligo