Život sv. Klimenta pape u IV. vrbničkom misalu / Josef Vajs