Svatovska zdravica : (Lipovo Pole u Lici.) / M. Đ. Škarić