Narodne pripovijetke iz Bukovice u Dalmaciji : komentare napisao Đuro Polívka / V. Ardalić