Ustanovljivańe prava, koje u narodu živi / I. Strohal