Matija Šešelja, kazivačica narodne poezije na Dugom otoku / O. Delorko