Adatok egy régi murakereszturi Horvát ház épitéséhez és berendezéséhez / E. Kerecsényi