Život i socijalna kultura stočarskog stanovništva pod Dinarom / Vesna Čulinović-Konstantinović