Kńige Ovidijeve "od lika lubenoga" stumačene po Petretu Hektoroviću / Sime Ljubić