Život i književno djelo Paska Primovića i njegov ep Od upućenja Riječi vječne i od poroda Djevičkoga / Dunja Fališevac, Neven Jovanović, Milovan Tatarin
Život i književno djelo Paska Primovića i njegov ep Od upućenja Riječi vječne i od poroda Djevičkoga / Dunja Fališevac, Neven Jovanović, Milovan Tatarin