Prilike na otoku Visu od XVI do XVIII stoljeća / Grga Novak