Dubrovačka trgovačka flota 1599. godine / Stjepan Vekarić