Nekoliko podataka o renesansnoj palači Skočibuha-Bizzarro u Dubrovniku / Frano Kesterčanek
Nekoliko podataka o renesansnoj palači Skočibuha-Bizzarro u Dubrovniku / Frano Kesterčanek