Berneskna poezija u Dubrovniku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće / Slavica Stojan