Dubrovčani u Veneciji od XIII. do XVIII. stoljeća / Lovorka Čoralić