Nekoliko novih podataka o slici "Silazak Duha Svetoga" Santi di Tita u Dubrovniku / RadoslavTomić