Neki socio-ekonomski aspekti 100-godišnjeg razvoja Dubrovnika 1890-1990 / Antun Kobašić