Granice konavoskih crkvenih župa / Niko Kapetanić, Nenad Vekarić