Desanka Kovačević-Kojić: Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 1999. / Esad Kurtović