Anica Kisić: Ex voto Adriatico : zavjetne slike hrvatskih pomoraca od 16. do 19. stoljeća. Zagreb : Matica hrvatska, 2001. / Đivo Bašić