Duško Živanović: Dubrovačke kuće i polače. Beograd : SANU, 2000. / Katarina Horvat-Levaj