Nasilje zakona : gradska vlast i privatni život u kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku / Zdenka Janeković-Roemer