Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941-1945. godine / Neva Scotti-Žurić