Gospodarske i kulturne prilike u Dalmaciji krajem trećeg decenija XIX stoljeća / Jakov Kupek