Zbirka školjaka Blaža Cvitanovića, glagoljaša / Vladislav Cvitanović