Blago Hrvatske iz arhiva mapa za Istru i Dalmaciju, Split, 1992. / Šime Peričić