Život i djelo Vjekoslava Klaića : zbornik sa znanstvenog skupa održanog 1998. u Slavonskom Brodu, Zagreb, Slavonski Brod, 2000. / Sonja Homa