Zbornik o Pavlu Posiloviću (Zbornik radova sa znanstvenog skupa Pavao Posilović i šibensko-skradinski kraj u njegovo doba, Skradin-Visovac, 27.-28. listopada 2000., Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Zagreb : Hrvatski studiji, 2001.) / Zdravka Jelaska Marijan