Ljubičić, Šime: Kronika školstva ninske općine do 1920. godine, Nin: Matica hrvatska, 2005. / Marjan Diklić