Početci i razvoj ninske Crkve do dolaska franačkih misionara u hrvatske krajeve / Zvjezdan Strika