Šibenski plemić Nikola Divnić (1654. - 1734.), pukovnik hrvatske lake konjice (Cavalleria Croati) / Lovorka Čoralić