Stanovništvo grada Bakra po popisu iz 1775. godine / Josip Celić