Prehrana stanovništva u Velikoj župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942. / Franko Mirošević