Iz građe za Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije (Nazivi stabala) / Rajka Modrić