Ćuzela, Josip: Šibenski fortifikacijski sustav, Šibenik : Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 2005. / Maja Katušić