Toma Arhiđakon i njegovo doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25.-27. rujna 2000. u Splitu, ur. Mirjana Matijević-Sokol i Olga Perić, Split : Književni krug, 2004. / Mirko Sardelić