Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba, ur. Tomislav Popić, Zagreb : Hrvatski studiji, 2004. / Vanja Skeledžija