Croatica Christiana Periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, god. XXVIII, br. 53; 54, Zagreb, 2004. / Ivan Majnarić