Rijeka, god. IX., br. 2, Rijeka : Povijesno društvo Rijeka, 2004. / Milan Radošević