Ljerka Šimunković, Nataša Bajić-Žarko: Iz korespondencije Dominika i Ivana Luke Garagnina, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 20, Državni arhiv u Splitu, Split 2005. : [prikaz] / Lovorka Čoralić