Boris Olujić: Povijest Japoda. Pristup, Srednja Europa, Zagreb 2007. : [prikaz] / Vanja Skeledžija