Šime Tome Peričić: Povijest Dalmacije od 1797. do 1860., Matica hrvatska Zadar, Zadar 2006. : [prikaz] / Lovorka Čoralić