Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše, Darja Mihelič i Peter Štih, Založba ZRC, Ljubljana 2006 : [prikaz] / Sabine Florence Fabijanec