Utjecaj erupcije vulkana Kuwae 1452.-1453. na hrvatske zemlje / Krešimir Kužić