Dominisovo pismo iz tamnice / Robert Šćerbe, Vesna Tudjina