Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Šesti dio: Isprave iz razdoblja 1555.-1557. ; regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić