Statut Paške općine. Statuta Communitatis Pagi, prir. Dalibor Čepulo, Miroslav Granić, Robert Leljak i Nella Lonza, Matica hrvatska Pag, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pag - Zagreb 2011. : [prikaz] / Josip Celić