Toponimija otoka Paga, ur. Vladimir Skračić, knj. 5, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, Zadar 2011. : [prikaz] / Lovorka Čoralić